نیوشا رحمانی

مهندس نیوشا رحمانی

کارشناس علمی بین الملل
پست :
کارشناس علمی بین الملل
تحصیلات :
کارشناس مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
تجربه :
ایمیل :
تلفن/ موبایل :
فاکس :