مهدیه هدایتی

مسئول روابط عمومی
پست :
مسئول روابط عمومی
تجربه :
15 سال
ایمیل :
mahdiye_hedayati@yahoo.com
تلفن/ موبایل :
22380196-021
فاکس :
22380197-021