هادی شفیع زاده

مهندس هادی شفیع زاده

مدیریت تجارت بین الملل
پست :
مدیر تجارت بین الملل
تجربه :
15 سال
ایمیل :
hadi.shafizadeh@hotmail.com
تلفن/ موبایل :
5485537-0912
تلفن/ موبایل :
1466314-555-0090
فاکس :
22380197-021