مهدی شفیع زاده

مهندس مهدی شفیع زاده

مدیر اداری
مسئولیت:
مدیریت اداری
تحصصیلات:
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
تجربه:
17 سال
ایمیل:
m.shafizadeh61@gmail.com
تلفن/موبایل:
5507550-0935
فاکس:
22380197-021