مهندس کوثر دهدشتی

کارشناس علمی
پست :
کارشناس فروش
تحصیلات :
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک
تجربه :
ایمیل :
kosar.dehdashtiha@gmail.com
تلفن/ موبایل :
5781824-0912
فاکس :
22380197-021