تعویض مفصل شانه

صفحه اصلی / تعویض مفصل شانه

تعویض مفصل شانه

پروتز شانه شرکت 3S Ortho فرانسه با نام تجاری آرامیس سرویس دهی می گردد، که با یک ست جایگذاری میتواند 3 نوع عمل همی، توتال و ریورس را پوشش دهد

به علت طراحی خاص استم در زاویه های 132 و 140 درجه و داشتن کاپ 0 و 8 درجه جراح در حین عمل می تواند تغییر در تکنیک جراحی داده و عمل توتال را به ریورس و یا بلعکس تبدیل کند.

دیزاین خاص استم به صورت آفست خور، غیر سیمانی و سیمانی و سایزبندی کامل این سیستم را از سیستم های دیگر متفاوت کرده است

بزرگترین مزیت سیستم آرامیس، داشتن گلونوسفر یکپارچه است که خطای جراحی را کاهش داده و زمان عمل را کوتاه می نماید

برای بیمار بازگشت مجدد به شرایط عادی زندگی و آزادی حرکت را خواهد داشت و بیمار می تواند حرکت های روزانه داشته و به فعالیت بازگردد