عملهای آرتروسکوپی

صفحه اصلی / عملهای آرتروسکوپی

عملهای آرتروسکوپی

  • با توجه به اینکه شرکت ما نماینده ایمپلنتهای ورزشی از کشور فرانسه می باشد، ارائه دهنده سرویس دهی کامل ست جراحی بازسازی رباط های زانو به همراه کارشناس می باشد .
  • شرکت متفکران طب معین، واردکننده و توزیع کننده برندهای مختلف می باشد به همین دلیل همیشه انبار کامل با سایز بندی مناسب و تنوع کالا را دارد .
  • ما بخاطر دارا بودن نمایندگی های ابزارآلات مصرفی قادر هستیم نواقص مربوط به اتاق عملها را جهت سرویس دهی تکمیل نماییم .
  • شرکت متفکران طب معین نماینده انحصاری Dedienne Sante با نام SMS می باشد .
  • شرکت متفکران طب معین توزیع کننده Smith+Nephew در تهران و توزیع کننده Orthomed فرانسه در شهرستانها می باشد .
  • در صورتی که بیمارستانها مشکل تصویرگیری و دستگاههای شیور و کوتری را نیز دارا باشند ، شرکت توانایی تکمیل و سرویس دهی را دارد .