بلید شیورها و بر ها

صفحه اصلی / ابزارهای آرتروسکوپی / بلید شیورها و بر ها

بلید شیورها و بر ها

بلید شیورها و برهای یکبار مصرف و چندبار مصرف در سایزهای مختلف

مناسب برای دستگاه های REMA, Linvatec, Arthrex, , APS II, Dyonics EP1, Dyonics PS3500EP, Aesculap, Stryker Formula, Stryker TPS, Arthronet

در سایزهای 3.4، 4.2 و 5.5 میلیمتر