شکوفه نوبخت

Shokoofeh Nobakht

Commercial manager – Biomedical engineer
مسئوليت:
توسعه نام تجاری، ادغام نام تجاری
تجربه:
10 سال
تلفن:
33232233-021
فاکس:
32366553-021