رضا شفیع زاده

Reza Shafizadeh

CEO
مسئوليت:
توسعه نام تجاری، ادغام نام تجاری
تجربه:
4 سال
تلفن:
33232233-021
فاکس:
32366553-021