نیوشا رحمانی

Niusha Rahmani

Sales Manager – Biomedical engineer
مسئوليت:
توسعه نام تجاری، ادغام نام تجاری
تجربه:
10سال
شماره تلفن:
33232233-021
فاکس:
32366553-021