مهدی شفیع زاده

Mehdi Shafizadeh

Administrative manager - Biomedical engineer
مسئوليت:
توسعه نام تجاری، ادغام نام تجاری
تجربه:
4 سال
تلفن:
33232233-021
فاکس:
32366553-021