مهدی موسوی

Mehdi Musavi

Financial Affairs Manager - Master of Accounting
مسئوليت:
توسعه نام تجاری، ادغام نام تجاری
تجربه:
6 سال
تلفن:
33232233-021
فاکس:
32366553-021