نمایندگان توزیع آرتروپلاستی شانه

 • تجهیز گستر برتر هیراد (خراسان رضوی)
 • تجهیزات پزشکی درمان گستر (کرمان، فارس) 
 • کوروش تجهیزطب پاسارگاد (گیلان، مازندران، گلستان، مرکزی)
 • معین طب هوشمند برتر (آذربایجان شرقی و غربی)

نمایندگان توزیع آرتروسکوپی زانو ACL

 • سورین طب آسیا (تهران)
 • تجهیزات پزشکی الوند طب دانیال (تهران)
 • کیا درمان سلامت (تهران)
 • کوروش طب تجهیز پاسارگاد (مازندران، گیلان، گلستان)
 • مهندسی پزشکی ایساتیس همگام ایرانیان (همدان)
 • دیبا سلامت نقش جهان (اصفهان)
 • تجهیزات پزشکی درمان گستر (شیراز)
 • معین طب هوشمند برتر (تبریز)
 • طب تجهیز صدر ایرانیان (اهواز)

لیست نمایندگی ها