خانم مهندس مریم بلندرفتار

مدیر فروش

 • کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال- دانشگاه امیرکبیر تهران

سوابق کاری :

 • کارشناس فروش شرکت متفکران طب معین از سال 1394 تاکنون

 

خانم مهندس شکوفه نوبخت

مدیر بازرگانی

 • کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق کاری :

 • R & D شرکت متفکران طب معین از سال 1391 الی 1392
 • کارشناس فروش شرکت متفکران طب معین از سال 1392 الی 1394
 • مسئول فنی واردات اداره تجهیزات پزشکی شرکت متفکران طب معین از سال 1393 تاکنون
 • مدیر بازرگانی شرکت متفکران طب معین از سال 1394 تاکنون
مهدی شفیع زاده

آقای مهندس مهدی شفیع زاده

عضو هیئت مدیره

 • کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق کاری :

 • مسئول دفتر فنی شرکت عمرانی کیسون به مدت 8 سال از سال 1383 الی 1391
 • کارشناس فروش در شرکت متفکران طب معین به مدت 9 سال از سال 1392 تاکنون

 

خانم مهندس فرناز حیدری

کارشناس علمی

 • کارشناسی رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک – دانشگاه آزاد تبریز

سوابق کاری:

 • کارشناس اتاق عمل بیمارستان بوعلی خرمدره از فروردین ماه 1398 الی اسفند ماه 1398
 • کارشناس اتاق عمل بیمارستان امید ابهر از فروردین ماه 1398 الی اسفند ماه 1399
 • کارشناس اتاق عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی زانو از فروردین 1398 الی اسفند ماه 1398
 • کارشناس فروش بخش ارتوپدی شرکت آران تدبیر نیکان از تیر ماه 1399 الی دی ماه 1400
 • کارشناس فروش شرکت متفکران طب معین از بهمن ماه 1400 تا کنون

خانم مهندس غزاله چپرداران

کارشناس علمی

 • کارشناسی رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

سوابق کاری : 

 • کارشناس تعمیر دستگاه های پزشکی- شرکت پروهیل از سال 1397 الی 1398
 • کارشناس ارتوپدی (ACL و استئتومی ) و زانو
 • کارشناس فروش در شرکت متفکران طب معین از سال 1398 تاکنون

خانم مهندس سرور نکویی

کارشناس ارشد علمی

 • کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش برق الکترونیک- دانشگاه آزاد اصفهان

سوابق کاری : 

 • مسئول فنی شرکت اسپادان داهی طب از سال 1394 تا کنون
 • کارشناس فروش در بخش ارتوپدی و اسپاین – شرکت اسپادان داهی طب از سال 1394 الی 1398 (اتاق عمل)
 • کارشناس فروش بخش ارتوپدی و ابزارآلات اتاق عمل – شرکت متفکران طب معین از سال 1398 تاکنون

خانم مهندس کوثر دهدشتی

کارشناس ارشد علمی

 • کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق کاری:

 • کارشناس فروش شرکت متفکران طب معین از آبان 1401 تاکنون