: ND – مشخصات فنى 2011
قابل استریل تا دماى 135 درجه
RPM سرعت 600
کانوله 4 میلیمترى NM گشتاورد 3,5

بالاترین دماى تولیدى موتور 25 درجه سانتیگراد
باترى 14,4 ولت

 

: NS – مشخصات فنى 1011
قابل استریل تا دماى 135 درجه
OCS (18000- اسیلیت ( 0
بالاترین دماى تولیدى موتور 25 درجه سانتیگراد
تیغه اره خورشیدى در تمامى سایزها
باترى 14,4 ولت